Contact Us

Company name: Foshan Meixun Chuangzhan Building Materials Technology Co., Ltd.

Company Address : Xu Weiqian Building No. 1, No. 8 South Development Zone, Xilian East Village, Danzao Town, Nanhai District, Foshan City

Email: [email protected]